Dr. László Zsuzsa

Dento-alveolári sebész szakorvos

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán folytatta tanulmányait. A diploma megszerzése után azonnal belevágott a dento-alveoláris sebészeti képzésbe; 2017-ben sikeres szakvizsgát tett. 

Rezidens évei alatt az egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján nemcsak a páciensellátásban vett részt, de a magyar és külföldi hallgatók oktatásában is szerepet vállalt.

Elmondása szerint sokat kap hivatásától. Egyrészt, munkája során kiélheti manualitását, kamatoztathatja szépérzékét. A nyitott, kíváncsi, érdeklődő természetének oly’ fontos állandó kihívásokban is része van; fogorvosként mindig van lehetősége még tovább fejlődni, sőt, elengedhetetlen, hogy a szakterületén megjelenő újdonságokat megismerje, elsajátítsa és alkalmazza. Nem utolsósorban pedig az egyik legszebb küldetésnek, a gyógyításnak szentelheti magát: ténykedése eredményeként jobbá, élhetőbbé, ismét teljes értékűvé teheti mások életét. 

Kitartó, lelkiismeretes és maximalista: munkájában nem köt kompromisszumot, csakis a legjobb eredménnyel éri be. Határozottan, de kedvesen, egyenrangú félként kommunikál a páciensekkel. Fontosnak tartja a megfelelő tájékoztatást, azt, hogy kellő mennyiségű és minőségű, a laikusok számára is érthető információval szolgáljon: ha a páciens tudja, mi az út és mi a cél, nyugodtabb és együttműködőbb, ami a sikeres kezelés egyik záloga. Az általa teremtett barátságos, vidám légkör kiváló a szorongások oldására; nem csoda, hogy a beavatkozásokra – legyen az bölcsességfog-eltávolítás vagy implantátumbeültetés – félelmek nélkül és bizalommal tele érkeznek páciensei.  

Dr. László Zsuzsa napi szinten végez összetett kezeléseket, teljes szájrehabilitációkat, komoly rutinnal rendelkezik az ilyen jellegű beavatkozások terén. A hagyományos implantációs módszerek mellett rendszeresen alkalmazza a mai fogászati implantológia egyik csúcsának számító All-on-4® technikát; számtalan, akár teljes fogatlansággal érkező hazai és külföldi páciens életminőségében ért már el jelentős javulást a forradalmi eljárás alkalmazásával.