Dr. Kovács Györgyi

A fogorvosi pálya kiválasztásakor a segíteni akarás, az empátia és a manuális készségek adottak voltak, ahogy a családi indíttatás is: gyógyszerész édesanyja javasolta, hogy legyen orvos. Dr. Kovács Györgyi tisztában volt azzal, hogy lelkileg nehezen birkózna meg a napi szintű emberi tragédiákkal, ezért a fogorvosi pálya mellett döntött. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán végzett, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tett. Huszonhat éven át dolgozott fogorvosként, a magyar mellett svájci és német diploma engedéllyel is rendelkezik. Egyik fő elve, hogy a lehető legkisebb fájdalommal, a legkisebb mértékű beavatkozással maximális eredményt érjen el.

Mindig is érdekelte az egészségügy gazdasági és menedzsment része: 2006-ban elvégezte az orvos-közgazdász, illetve az egészségügyi menedzser posztgraduális képzéseket. A befektetett munka meghozta a gyümölcsét, és 2017 tavaszán új fejezet kezdődött Györgyi életében: a fogorvosi munkaszékből a Profident élére került mint vezető. Nem véletlen, hogy a céget 25 éven át vezető Nagy Éva Katalin rá gondolt, amikor nyugdíjba vonulása előtt az utódját kereste. Egyrészt dr. Kovács Györgyi a kezdeti években fél évtizeden át részese volt a cég növekedésének. Másrészt a kezében szerteágazó, mégis egy egységet alkotó tudás: a fogorvosi rutin, valamint a megszerzett közgazdász és menedzseri végzettség szinte predesztinálta őt erre a feladatra. Azok az értékek, amelyek – a szakmai tudáson, manuális készségen túl – igazán jó fogorvossá tették őt, vagyis az empátia, a jó kommunikációs készség, a türelem, a konfliktuskezelés, a megoldásorientált szemlélet, szintén elengedhetetlenek jelen feladatköre betöltéséhez.

Dr. Kovács Györgyi fő célja, hogy a Profident továbbra is Magyarország egyik vezető fogászata maradjon. Ehhez elkötelezettségre, kitartó munkára, valamint folyamatos fejlődésre, megújulásra van szükség, úgy, hogy mindeközben a Profident által képviselt alapértékekhez – mint a páciensközpontúság, a szerethetőség, a családiasság és a magas szakmai színvonal – hű maradjon a cég.